Tortora-Bianco (con fianchi Tortora)

Tortora-Bianco (con fianchi Tortora)